Budování firemní kultury v praxi

nahledove-obrazky

Proč dnes rezonuje (nejen) ve světě HR pojem firemní kultura a co to vlastně konkrétně znamená? Proč se firmy předhánějí v tom, kdo má svobodnější, uvolněnější, přátelštější, vřelejší… firemní kulturu? Pojďme se na to podívat.

Nastala doba, kdy se firmy konečně začínají čím dál více zabývat tím, aby jejich lidé byli v práci spokojení nebo dokonce šťastní, aby pozitivně vnímali podporu od svého vedení a zároveň měli pevné vazby mezi sebou navzájem a uměli spolu férově komunikovat. Aby pro ně práce samotná byla zároveň motivací i hnacím motorem. Když jsou totiž naši zaměstnanci spokojení a motivovaní, je mnohem pravděpodobnější, že budou vytvářet skvělé věci, přicházet s inovativními nápady nebo dodávat zákazníkům perfektní služby. Kvalita firemní kultury má tudíž přímý dopad i na to, jak se bude firmě dařit byznysově a co o ní budou říkat její zákazníci.

Firemní kultura je hlavně o vztazích

Jak ale zajistit ve firmě skvělou firemní kulturu? V první řadě je to o společné definici společných hodnot, které mezi sebou budou lidé ve firmě sdílet a budou pro ně pevným základem v každodenní práci. Hodnoty musí být jasně definované a měly by platit pro každého člověka bez výjimky. Hodnoty potom drží firemní kulturu pevně pohromadě. Rozhodně však nemusí viset zarámované na zdích ve firemní kuchyňce. Měly by se odrážet v jakékoli komunikaci, chování i rozhodování a prostupovat a posilovat vztahy napříč celou firmou.

Firemní kultura se odráží i v mezilidských vztazích. U nás v IRE ji podporujeme např.

 • 👉 Společně stráveným časem mimo firmu
 • 👉 Pravidelné teambuildingy
 • 👉 Týmové akce (chodíme třeba společně darovat krev)
 • 👉 Sportovní akce (v IRE máme tým na Spartan race)
 • 👉 Dobrovolničení a pomoc tam, kde je potřeba

Lucie Přibylová

Jak tedy najít společné firemní hodnoty?

Společné hodnoty ve firmě nejen posilují vztahy a vytváří prostředí důvěry, sdílení a spolupráce, ale také motivují zaměstnance k dosažení společných cílů. Určitě ale nemusí být nijak honosné ani okázalé, právě naopak. Každý ze zaměstnanců by se s firemními hodnotami měl umět bez problémů ztotožnit. Vlastně by to měly být věci, které připadají lidem úplně normální a selským rozumem zdůvodnitelné.  Při jejich definování se určitě nezapomeňte rozepsat, co konkrétně si pod danou hodnotou představujete a co ne. Spolupráce? Jak se dobrá spolupráce podle vás v týmu projevuje? Jaké jsou indikátory takové spolupráce a co bude naopak v chování zaměstnance tzv. red flag? Přizvěte si kolegy z týmu, ptejte se jich, zjišťujte průsečíky, čím víc dat budete mít, tím snadněji firemní hodnoty definujete.

Naše hlavní iresoftí hodnoty jsou:

✅ Jsem spolehlivý a přebírám zodpovědnost

✅ Jsem vyzrálý a umím komunikovat

✅ Spolupracuji a jsem týmový hráč

✅ Zlepšuji se a jsem proaktivní

Komunikace jako základ úspěchu zdravé firmy

Firemní kulturu podpoříme určitě i tím, že dáme svým lidem prostor a důvěru pro samostatnou práci, vlastní rozhodování a kreativitu. Lidé potřebují cítit, že jsou důležitou součástí týmu a jejich práce je oceňovaná. Pocit sounáležitosti s týmem je právě to, co přináší obvykle lidem velkou dávku motivace a chuti do práce.

Dalším důležitým prvkem pro podporu firemní kultury je komunikace. Sami víme, že komunikace je základní kámen úrazu v jakékoli firmě. Dle našich zkušeností je vždy co vylepšovat a budování správného vztahu je opravdu dlouhodobá záležitost. K dokonalosti se můžete pouze přiblížit. Ruku v ruce s komunikací jde také transparentnost, na které si ve firmě opravdu zakládáme. Každý zápis z porad je volně přístupný a jeho obsah komunikujeme v rámci firmy.

My v IRESOFTu dáme na maximální transparentnost v rámci sdílení informací napříč firmou např. skrze

 • 👉 Produktovky – každotýdenní porada ohledně iresoftí operativy, kde se řeší provozní věci ze všech týmů. Shrnutí důležitých témat jde vždy do celé firmy formou 5minutového videa společně i s detailním zápisem.
  👉 PIVO – kvartální setkání celé firmy, kde se všichni lidé dozví, jak se firmě daří.
  👉 Expertní skupiny – setkání odborníků na dané téma či novou vychytávku v programu, kam se může připojit kdokoli z firmy.
  👉 FIRKUL – „kruh firemní kultury“ složený z vedoucích týmů, který řeší vše, co se ve firmě týká lidí. Skrze něj potom proudí informace do samotných týmů.
  👉 a další

Abychom to tedy shrnuli, zdravá firemní kultura je extrémně důležitá pro úspěch jakékoli společnosti. Tím, že se zaměříme na definování hodnot, podporu kreativity, samostatnosti a vytvoříme pozitivní a přátelskou atmosféru, můžeme zajistit, že naši zaměstnanci budou spokojení, motivovaní a schopní vytvářet vynikající produkty a služby.

🎁 Chcete se o nás dozvědět více? Každoročně s kolegy vytváříme IREBOOK📕. Jedná se o knížku firemní kultury iresofťáků a jestli chcete tu loňskou, tak si o ni napište přímo Lucce.

Lucie Přibylová
HR specialista

Lucka po dobu své více než 10 leté praxe v personalistice zakotvila v IT společnosti IRESOFT, kde má na starosti dennodenní personální agendu. Společně s týmem personalistů se stará nejen o nábor nových uchazečů, ale také o to, aby ti stávající zaměstnanci byli maximálně spokojeni a budovali pozitivní zkušenost s IRESOFTem jako zaměstnavatelem. Tím všichni v týmu rozvíjí firemní kulturu a dlouhodobě budují employer branding.

Zaujal Vás systém Alveno?