Docházkovým knihám odzvonilo! Čím efektivně evidovat pracovní dobu?

dochazkovym-kniham-odzvonilo-cim-efektivne-evidovat-pracovni-dobu-bg

Podle zákoníku práce máte jako zaměstnavatel povinnost evidovat pracovní dobu zaměstnance. Ale víte jak efektivně tuto evidenci řešit? Poradíme vám, jak na to!

Zákon č. 262/2006 Sb. ukládá zaměstnavateli v § 96 povinnost evidovat pracovní dobu zaměstnance. Konkrétně se jedná o evidenci začátku a konce odpracované směny [§ 78 odst. 1 písm. c)], práce přesčas [§ 78 odst. 1 písm. i) a § 93] a další dohodnuté práce přesčas (§ 93a), noční práce (§ 94) a odpracované doby v době pracovní pohotovosti (§ 95 odst. 2). Také je povinné evidovat pracovní pohotovost, kterou zaměstnanec držel [§ 78 odst. 1 písm. h) a § 95].

Dříve se k evidenci docházky zaměstnance používaly výhradně docházkové knihy, které jsou dnes na ústupu. Docházkové knihy se dosud používají v některých malých firmách, kde není evidovat zaměstnance tak náročné jako ve větších podnicích. Místo docházkových knih je pohodlnější zaznamenávat odpracovanou dobu prostřednictvím docházkových systémů. Jde o pohodlný, přesný a snadno ovladatelný způsob evidence. Docházkové systémy se zpravidla dělí na biometrické, kontaktní a bezkontaktní. Biometrický systém rozpoznává nezaměnitelné biologické charakteristiky osoby jako jsou otisky prstů. Hodí se zvláště pro střední a velké firmy. Oproti tomu systémy kontaktní a bezkontaktní využívají čipů. U kontaktních systémů přikládáme čipovou kartu přímo na snímač, kdežto u bezkontaktních systémů stačí čipovou kartu přiblížit k terminálu na vzdálenost kolem 20 centimetrů i méně. Čipové systémy jsou vhodné pro všechny typy firem.

Nezbytnou součástí docházkového systému je funkce exportu dat do mzdového programu. Špatně zvolený docházkový systém postrádající tuto funkci vám značně komplikuje výpočet mezd. Docházkový program Alveno umožňuje export dat do řady nejčastějších mzdových programů. Navíc vám nabízíme úpravu docházkového programu pro váš mzdový software přímo na míru. Usnadněte si práci programem Alveno. Evidence pracovní doby a výpočet mezd je snazší než dřív.

Zaujal Vás systém Alveno?