Employer branding cyklus: DNA firmy 

nahledove-obrazky

DNA firmy, neboli corporate DNA. Co to je? Jak se liší od brandu firmy  a firemní kultury? A mělo by vás to vůbec zajímat? Podívejte se, kde se s DNA firmy setkáte třeba během náboru zaměstnanců.

Dvojník firemní kultury, zbytečný pojem nebo klíčový pilíř firemní identity? DNA firmy v Čechách třikrát jinak

Pojem DNA firmy není v českém podnikatelském prostředí zcela pevně ukotvený. Na rozdíl od zahraničí se tak setkáváme s různými definicemi, které ho různě popisují. Často se při tom překrývají také s dalšími termíny, jež souvisejí s tématy brandingu a firemního rozvoje.

Proto se v dnešním článku zaměříme na to, co tedy DNA firmy je, co naopak není, ale hlavně, jak se dá využít v personalistické a manažerské praxi. 

Firemní brand a DNA? Společný důraz na firemní vizi, odlišné zaměření.

Jak vypadá firemní brand a k čemu je užitečný si možná vzpomenete z předchozích článků. Jako stručné shrnutí lze říct, že brand neboli značka firmy určuje, jak se firma prezentuje navenek. V tom spočívá jeden z největších rozdílů oproti firemnímu DNA, které především popisuje interní vlastnosti firmy

Brandem se může stát i jediná barva nebo myšlenka. Vychází sice z principů, na nichž firma staví, ale výrazným brandovým prvkem může být také například přístup firmy k CSR (corporate social responsibility), firemní vize nebo její etický přesah. 

V praxi se s konceptem brandu firmy hodně pracuje zejména v reklamě a marketingu obecně. Chytré podniky na něj ovšem nezapomínají ani u ostatních forem sebeprezentace, kupříkladu při kontaktu s uchazeči o práci. Tady přitom má svůj prostor také firemní DNA.

DNA firmy nerovná se firemní kultura

Ačkoli se pojmy DNA firmy a firemní kultura občas používají jako synonyma, nejde o totéž. Firemní kulturu totiž v kontrastu s DNA firmy velmi výrazně ovlivňují především manažeři a personalisté

Utváří ji přístup vedení k zaměstnancům, podpora osobní iniciativy, systém a kvalita odměn a benefitů, ale také třeba reakce manažerů firmy v náročných situacích. Pozitivním příkladem firemní kultury pak může být například, když se zaměstnanci nebojí otevřeně zapojovat do diskuzí nebo oslovit nadřízeného s prosbou o pomoc při řešení problému.

Ždibec firemní kultury, trocha brandingu a k tomu něco navíc: to je firemní DNA

Co tedy ono tajemné DNA firmy je? O jednu z prvních definic se pokusil Gareth Morgan už koncem minulého tisíciletí. Pro nás je podstatné, že vlastně připomíná DNA živých organismů. Podobně jako svůj biologický jmenovec hraje v mnoha aspektech života firmy rozhodující roli. Zároveň jsou jeho základy položeny hned při založení firmy.

Co DNA firmy tvoří? Jsou to především hodnoty zakladatelů, firemní kultura, firemní vize, ale také, a to je velmi důležité, jednotlivci, kteří ve firmě pracují. Neodpiratelnou součástí firemního DNA jsou totiž zaměstnanci firmy a jejich osobnostní nastavení. Díky tomu mají zejména personalisté jedinečnou příležitost s tímto prvkem aktivně pracovat. 

Co s tím? 3 oblasti, kde personalisté využijí znalost firemního DNA

  • Kariérní rozvoj zaměstnanců

  • Hledání nejvhodnějších kandidátů na volné pracovní pozice

  • Onboarding a zaučování nováčků

Prvním úkolem personalisty je rozklíčovat, co se pod pojmem firemní DNA zrovna v jeho firmě skrývá. Musí tedy provést průzkum nejcharakterističtějších firemních vizí a hodnot a pak své poznatky vyhodnotit v kontextu reálného personálního složení firmy. 

Výsledný mix prvků pak může zohlednit v náborové praxi a při péči o stávající zaměstnance. DNA firmy hraje velkou roli zejména při přijímacím řízení, kde představuje jedno z posledních kritérií při výběru uchazečů. 

Nemělo by se na něj ovšem zapomínat ani při onboardingu, kde je ideální čas zdůraznit, co mohou noví kolegové očekávat. V oblasti kariérního rozvoje pak může být soulad s firemní DNA jednou z prerekvizit k případnému povýšení.

Rozmanití uchazeči, kteří sdílí firemní etos, aneb všeho s mírou

Doporučujeme při náborovém řízení upřednostnit kandidáty, kteří dobře ladí s firemním DNA. Zároveň však nemůžeme nezmínit potenciální úskalí, které z této metodiky v některých případech může vyplynout. Jde o nežádoucí zobecňování. 

Pokud se to se snahou vybrat osobnost, která dobře zapadne do současného kolektivu, přežene, může personalista sklouznout až k plošnému upřednostňování kandidátů vysloveně stejného typu. Jenže tím už firmě škodí.

Je dobře, když zaměstnanci sdílí vize a hodnoty. Kolektivu rozhodně neprospěje, když do něj vstoupí osobnostně vysloveně nezpůsobilí jedinci. Na druhou stranu trocha jinakosti může přinést i pozitiva. Typově (v mezích) odlišný kandidát často osvěží pracoviště novou, obohacující perspektivou. Taková volba není v rozporu s firemním DNA ani celkovým prospěchem firmy. Nakonec je tak na personalistovi, aby všechny tyto prvky citlivě vyvážil.

Nejčastější dotazy k DNA firem

Jak poznám, co tvoří DNA naší firmy?

Analyzujte historii společnosti, její vedení a firemní strategii a hodnoty. Ty, společně s osobnostmi současných zaměstnanců, tvoří vaše firemní DNA.

Co všechno můžu udělat, aby se mi podařilo oslovit a nabrat uchazeče odpovídající DNA naší firmy?

Můžete třeba vypíchnout firemní vizi nebo žádoucí osobnostní prvky uchazeče hned v náborovém inzerátu. Nebo se při osobních rozhovorech ptát také na to, jak si uchazeč představuje ideální firemní kulturu a jaké hodnoty považuje za nejdůležitejší.

Zaujal Vás systém Alveno?