Jaké jsou změny u lékařských prohlídek v roce 2023

zmeny-pravidelne-lekarske-prohlidky

Od 1. ledna 2023 dochází ke zrušení povinnosti zaměstnavatelů zajišťovat periodické lékařské prohlídky u nerizikových profesí. Tato změna platí tehdy, pokud periodické prohlídky samotný zaměstnavatel nebo zaměstnanec vysloveně nevyžadují. Zodpovědnost se tak více přenáší na samotné zaměstnavatele nebo zaměstnance.

Změna se vztahuje k vyhlášce o pracovnělékařských službách (vyhl. 79/2013 Sb.), kde jsou intervaly prohlídek rozděleny podle kategorií, ve kterých zaměstnanec práci provádí.

  1. první kategorii se provádí pravidelné prohlídky jednou za 6 let, nebo jednou za 4 roky, pokud zaměstnanec dovršil 50 let věku (nově pokud je zaměstnavatel nebo zaměstnanec vysloveně vyžaduje)             
  2. Ve druhé kategorii se prohlídky provádí jednou za 4 roky, případně jednou za 2 roky při dovršení 50 let věku zaměstnancem (opět jen tehdy, pokud pravidelné prohlídky zaměstnavatel nebo zaměstnanec vysloveně vyžaduje)      
  3. V kategorii druhé rizikové a třetí nedochází k žádné změna, pravidelné prohlídky jsou nadále povinné a provádí se jednou za 2 roky, případně jednou za rok u osob, které dovršily 50 let věku
  4. Ve čtvrté kategorii opět nedochází k žádné změně a prohlídky je povinnéopakovat ročně

Co jsou rizikové profese? Zjednodušeně řečeno se jedná o profese, ve kterých dochází k překročení hygienických limitů. Rozdíl mezi kategorií 3 a 4 je v tom, že u kategorie 4 nelze vyloučit zdravotní rzika ani s používáním ochranných opatření a pomůcek. Více informací najdete na webu Bezpečnosti práce.

„U mimořádných prohlídek bych ráda zdůraznila skutečnost, že je již není třeba provádět při návratu zaměstnankyně či zaměstnance z mateřské či rodičovské dovolené.“

Mgr. Klára Gottwaldová, MBA
advokátka

Změna pro formulář žádosti a lékařského posudku

I zde došlo k drobným změnám, v první řadě musí nově formuláře obsahovat popis konkrétních pracovních činností a dále se mění názvosloví:

  • Režim práce -> režim pracovní doby (např. jednosměnný, vícesměnný provoz)
  • Rizika ohrožení zdraví -> profesní rizika

Jak to je se vstupními prohlídkami

S výše zmíněnou změnou pravidelných prohlídek se diskutovalo o možnosti zrušení vstupních prohlídek u některých profesí. K této změně však nedošlo a vstupní prohlídky zůstávají beze změny.

Chcete mít přehled o prohlídkách a dalších dokumentech vašich zaměstnanců? Přesně proto jsme vyvinuli náš HR systém, díky kterému máte přístup k zaměstnaneckým datům odkudkoliv.

Mgr. Klára Gottwaldová, MBA
advokátka

Klára se specializuje na pracovní právo. Školí, píše, prezentuje na mnoha konferencích zaměřených na personální procesy ve společnostech.

Nejčastější otázky k pravidelným lékařským prohlídkám

Co se mění u pravidelných lékařských prohlídek v roce 2023?

Od 1. ledna 2023 dochází ke zrušení povinnosti zaměstnavatelů zajišťovat periodické lékařské prohlídky u nerizikových profesí (jedná se o kategorie prací 1 a 2). Tato změna platí tehdy, pokud periodické prohlídky samotný zaměstnavatel nebo zaměstnanec vysloveně nevyžadují. Zodpovědnost se tak více přenáší na samotné zaměstnavatele nebo zaměstnance.

V jakých intervalech se provádí periodické lékařské prohlídky zaměstnanců zařazenéch do 1 kategorie práce?

Od 1. ledna 2023 nejsou pravidelné prohlídky povinné (pokud je sám zaměstnanec nebo zaměstnavatel nevyžaduje). Pokud jsou vyžadovány, tak probíhají jednou za 6 let, při dovršení 50 let věku zaměstnance pak jednou za 4 roky.

Jak často musí zaměstnanec na lékařskou prohlídku?

Pravidelnost prohlídek určují kategorie a rizikovost. Od 1. ledna 2023 je povinnost pravidelných prohlídek pouze u rizikových profesí, tedy kategorie 3 a 4 (případně riziková 2. kategorie). U kategorie 3. (a 2. rizikové) je stanoven interval jednou za 2 roky, případně jednou za rok u zaměstnanců, kteří dovršili 50 let věku. Ve 4. kategorii je pak interval roční.

U kategorie 1 a 2 záleží na tom, zda pravidelné prohlídky vyžaduje sám zaměstnavatel nebo zaměstnanec (nejsou tedy povinné). Pokud je vyžaduje, tak je interval 6 let (4 roky u zaměstnanců nad 50 let) u 1. kategorie a u 2. kategorie 4 roky (případně 2 při dovršení 50 let)

Jak správně kategorizovat práci?

Existují 4 pracovní kategorie. Do 1. a 2. kategorie zařazuje zaměstnance sám zaměstnavatel a jedná se o kategorie, kde je nízké riziko nepřiznivého vlivu na zdraví. U kategorie 3 a 4 pak hrozí zdravotní riziko a rozdíl mezi těmito kategoriemi je v tom, že ve 4. kategorii hrozí riziko i přes různé bezpečnostní předpisy, opatření a pomůcky.

Zaujal Vás systém Alveno?