Je obava zaměstnanců ze zneužití otisků prstů oprávněná?

Biometrická čtečka na otisk prstu

Je již běžnou praxí, že některé firmy evidují docházku svých zaměstnanců pomocí biometrických systémů, které snímají otisky prstů. Řada zaměstnanců se ale stále obává zneužití. Pokud si však jejich zaměstnavatel vybral dobrého dodavatele docházkového systému, je jejich obava zbytečná.

Zaměstnanci se často bojí poskytnout zaměstnavateli své otisky. Obávají se úniku informací nebo nedůvěřují dodavateli docházkového systému a hardwaru, který je na systém napojený. Jejich obava může být oprávněná.

Někteří poskytovatelé docházkových systémů totiž skutečně nedbají na vysoké zabezpečení biometrických údajů. Při úniku dat by mohlo k nežádoucímu zneužití otisků prstů skutečně dojít. Zaměstnavatel by si proto měl vždy ověřit, že dodavatel má systém kvalitně zabezpečený.

Pokud ale firma používá systém od prověřeného dodavatele s kvalitním zabezpečením a hardwarem, není čeho se obávat. Docházka na otisk prstu je jedno z nejjednodušších řešení evidence docházky.

Moderní biometrické čtečky jsou bezpečné

Řada nových biometrických čteček pro větší bezpečnost neukládá kompletní informace o otisku prstu, ale pouze jejich hash. Jedná se o zašifrovaný kód, který nese informaci pouze o umístění omezeného počtu konkrétních bodů z celého otisku prstu. Zcela chybí informace o jejich propojení a detailnější podobně. Z takového kódu pak nelze zpětně rekonstruovat kompletní otisk prstu.

Pro snadnější pochopení nabízíme přirovnání k mapě města. Pokud si zaznamenáte pouze jakýsi minimalistický plánek s informacemi o umístění pouze několika vybraných budov ve městě, není možné dokreslit kompletní mapu města, která by se shodovala se skutečností. Pravděpodobnost, že by se něco takového někomu podařilo je minimální. Zároveň byste nenašli jiné město, kterému by tento minimalistický plánek odpovídal.

Jak dochází k identifikaci podle otisků prstů?

Obdobně je to u otisků prstů. Čtečky porovnávají otisk prstu s vybranými body uloženými v hashi a vyhodnocují jejich shodu. A sestavit otisk prstu zpětně pouze na základě hashe je nemožné.

Kvalitní biometrické čtečky by měly také umožňovat nastavení procenta shody. Protože prsty se nikdy nepodaří přiložit zcela stejně, někdy může být navíc prst krátkodobě porušen, jindy znečištěn. Doporučuje se proto nastavení na 90 %. Tedy pokud bude 90 % bodů ve shodě s přiloženým otiskem prstu, čtečka zaměstnance identifikuje. V opačném případě bude autorizace zamítnuta.

Zaujal Vás systém Alveno?