Zaměstnavatel by měl evidenci pracovní doby archivovat. Je zároveň i v jeho vlastním zájmu, protože v případě pracovněprávních sporů ponese plnou tíhu důkazního břemene. Neboli bude zcela na něm, aby dodal informace z evidence a něčím je doložil.

Evidenci docházky zaměstnavatel archivovat nemusí. Její alespoň částečné uchovávání je však i v tomto případě v jeho zájmu, například pro případ zpětného dokazování poskytnutých dovolených.