Víte, do kdy si musí zaměstnanci vybrat dovolenou?

fotoaparát a fotky na stole

Zákoník práce určuje přesně mantinely, jak postupovat v případě nevyčerpané dovolené z předchozího roku. Nevybranou dovolenou může zaměstnanec dostat proplacenou až při ukončení pracovního poměru. Podle zákoníku práce určuje termín čerpání dovolené zaměstnavatel. Existují však pravidla, která musíte jako zaměstnavatel dodržet. A mezi ně patří také přenos dovolené do následujícího roku podle určitých pravidel.

Při plánování rozvrhu dovolené hrají zásadní roli dva faktory: provozní důvody zaměstnavatele a oprávněné důvody zaměstnance.

Provozní důvody zaměstnavatele

V zájmu zaměstnavatele je, aby čerpání dovolené výrazně neomezilo provoz firmy. K takové situaci by došlo, kdyby většina zaměstnanců čerpala dovolenou ve stejnou dobu. Zaměstnavatel však nemá zaměstnávat tak málo zaměstnanců, že dovolená v běžném termínu zcela ochromí chod firmy. Proto např. při větší kumulaci zakázek na letní období má zaměstnat brigádníky.

Oprávněné důvody zaměstnance

Mezi obvyklé oprávněné důvody zaměstnance patří zájem trávit alespoň část dovolené s dětmi v období letních prázdnin.

Mezní termín pro výběr dovolené

Podle zákoníku práce by měla být dovolená vyčerpána do konce roku, za který zaměstnanci náleží. Pokud si zaměstnanec nestihne z vážných důvodů dovolenou vybrat, lze její zbytek převést do dalšího roku. Vážnými důvody se míní překážky v práci na straně zaměstnance a naléhavé provozní důvody na straně zaměstnavatele o kterých píšeme výše.

Převádět lze dny, které jsou nad rámec zákonného minima, tedy nad 4 týdny dovolené (případně nad rámec 6 týdnů dovolené u pedagogických a akademických pracovníků).

O přesun nevyčerpané dovolené je potřeba zažádat písemně, třeba e-mailem. Nadřízenému stačí napsat:

„Žádám o převod XY dnů dovolené za rok 2023 do následujícího kalendářního roku 2024.“

Zažádat můžete třeba e-mailem, nadřízený následně přenost dovolenou opět písemně schválí.

Zaměstnavatel poté musí rozhodnout nejpozději do konce června následujícího roku o termínu vyčerpání zbylé dovolené za rok předchozí. Pokud tak neučiní, může si termín dočerpání dovolené určit sám zaměstnanec. Musí vám to oznámit alespoň 14 dní předem, není-li dohodnuto jinak.

Nejčastější otázky k převodu zbývající dovolené do dalšího roku

Co dělat s nevyčerpanou dovolenou?

Pokud se bavíme o čase nad rámec zákonného minima (tedy 4 týdny, případně 6 týdnů u pedagogických a akademických pracovníků), může zaměstnanec zažádat o přenos zbylé dovolené do následujícího roku. Do konce června pak musí zaměstnavatel nařídit čerpání této dovolené. Pokud tomu tak není, tak ji může zaměstnanec čerpat libovolně podle sebe. Stačí, když o tom informuje zaměstnavatele 14 dní předem.

Může mi zaměstnavatel proplatit nevyčerpanou dovolenou?

Zaměstnavatel má povinnost proplatit nevyčerpanou dovolenou jen v případě ukončení pracovního poměru. Podle zákoníku práce by měla být dovolená vyčerpána do konce roku, za který zaměstnanci náleží. Pokud si zaměstnanec nestihne z vážných důvodů dovolenou vybrat, lze její zbytek převést do dalšího roku.

Zaujal Vás systém Alveno?