Víte, do kdy si musí zaměstnanci vybrat dovolenou?

fotoaparát a fotky na stole

Podle úpravy zákoníku práce došlo k omezení proplácení nevyčerpaného volna. Nevybranou dovolenou dostane zaměstnanec proplacenou až při ukončení pracovního poměru. Podle zákoníku práce určuje termín čerpání dovolené zaměstnavatel. Existují však pravidla, která musíte jako zaměstnavatel dodržet.

Při plánování rozvrhu dovolené hrají zásadní roli dva faktory: provozní důvody zaměstnavatele a oprávněné důvody zaměstnance.

Provozní důvody zaměstnavatele

V zájmu zaměstnavatele je, aby čerpání dovolené výrazně neomezilo provoz firmy. K takové situaci by došlo, kdyby většina zaměstnanců čerpala dovolenou ve stejnou dobu. Zaměstnavatel však nemá zaměstnávat tak málo zaměstnanců, že dovolená v běžném termínu zcela ochromí chod firmy. Proto např. při větší kumulaci zakázek na letní období má zaměstnat brigádníky.

Oprávněné důvody zaměstnance

Mezi obvyklé oprávněné důvody zaměstnance patří zájem trávit alespoň část dovolené s dětmi v období letních prázdnin.

Mezní termín pro výběr dovolené

Podle zákoníku práce by měla být dovolená vyčerpána do konce roku, za který zaměstnanci náleží. Pokud si zaměstnanec nestihne z vážných důvodů dovolenou vybrat, lze její zbytek převést do dalšího roku. Vážnými důvody se míní překážky v práci na straně zaměstnance a naléhavé provozní důvody na straně zaměstnavatele. Do konce letošního roku si musí zaměstnanci vybrat zbytek dovolené za rok 2015. Proplacení zbylé dovolené je možné jen při ukončení pracovního poměru se zaměstnancem.

Zbytek letošní dovolené lze vyčerpat do konce roku nebo převést do příštího roku. Zaměstnavatel však musí rozhodnout nejpozději do konce června 2017 o termínu vyčerpání zbylé dovolené za rok 2016. Samotné čerpání převedené dovolené může proběhnout kdykoliv do konce roku 2017.

Neurčíte-li zaměstnancům termín čerpání dovolené za rok 2016 do 30.6. 2017, může si termín dočerpání dovolené určit sám zaměstnanec. Musí vám to oznámit alespoň 14 dní předem.