AIP Plzeň spol. s r.o.

Využíváním softwarové čtečky vidíme, odkud se daný zaměstnanec přihlásil do systému, využíváme funkci GPS. Měsíční výkaz je pro mne komfortní.

Usnadněte si docházku jednou provždy. Jak začít? Stačí nás kontaktovat.