INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jménem společnosti IRESOFT a za tým Alveno děkujeme za vyplnění krátkého dotazníku na naší konferenci MEETUP Z.

Vámi poskytnuté osobní údaje budeme přiměřeným způsobem zpracovávat z titulu Vašeho souhlasu, a to pouze za tím účelem, abychom Vás kontaktovali v souvislosti s aplikací Alveno a našimi službami.

Můžeme Vás však ujistit, že bezpečnost Vašich údajů a jejich zákonné zpracování pokládáme za naši prioritu. Vaše údaje zpracujeme pouze za účely uvedenými zde a k jejich zpracování bude docházet pouze po dobu 1 roku od poskytnutí Vašich údajů, pokud se nedomluvíme jinak.

 

Zpracování osobních údajů

Poskytnutí Vašich údajů za těmito účely však není povinné a pokud v budoucnu změníte názor, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat. V takovém případě se zpracováním bez dalšího přestaneme.

 

Vaše práva související se zpracováním

  • - máte právo žádat o informace týkající se kategorií zpracovávaných osobních údajů, účelu, doby a povahy zpracování a o příjemcích osobních údajů.
  • - máte právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.
  • - máte právo požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy o to, aby Vaše osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně aby bylo jejich zpracování omezeno.
  • - máte právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  • - máte právo být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.

 

Bližší informace o zpracování osobních údajů a svá práva můžete uplatnit u následujících subjektů:

Správce údajů:

IRESOFT s.r.o.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Centrum pro ochranu osobních údajů s.r.o.

IČ: 262 97 850

IČ: 062 42 430

Sídlo: Cejl 37/62, Zábrdovice, 602 00 Brno

Sídlo: Dominikánské náměstí 656/2, 602 00 Brno

Zapsán pod sp. zn.: C 42453 u Krajského soudu v Brně

Zapsán pod sp. zn.: C 100932 u Krajského soudu v Brně

 

Kontakt: iresoft@coou.cz