I přesto však může běžně docházet k tomu, že dojde k dohodě ohledně jiné doby seznámení, typicky v případech zaměstnanců, o kterých hovořím jako o tzv. vykrývacích – těch, kteří práci vykonávají zejména v závislosti na potřebě zaměstnavatele nebo například při zvýšené nemocnosti u zaměstnavatele. Takové situace je však možné řešit tak, že se se zaměstnancem telefonicky spojíme, sdělíme mu, že bychom potřebovali, aby práci konal mimo rozvrh směn, tedy například zítra, a pokud zaměstnanec souhlasí, tak jednoduše přijde a práci začne vykonávat. Takový postup je možný už jen proto, že rozvrh pracovní doby sice musí být písemný, ale dohoda ohledně jiné doby seznámení (např. den předem) písemná být nemusí.