Privacy Policy

Účinné od 1. 8. 2022

Ať už jste našimi stálými zákazníky nebo jste navštívili naše stránky www.alveno.cz  poprvé, může z naší strany dojít ke zpracování Vašich osobních údajů. Rádi bychom Vás však ubezpečili, že ochrana Vašeho soukromí bude vždy naší prioritou, při zpracování osobních údajů se řídíme platnou právní úpravou a dbáme na jejich maximální bezpečnost. Níže naleznete informace mimo jiné o tom, jaké údaje o Vás máme, proč je shromažďujeme, a co s nimi děláme.

Identita správce/zpracovatele a jeho kontaktní údaje

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat v pozici jejich zpracovatele i správce, naše identifikační a kontaktní údaje jsou následující:

Správce: IRESOFT s.r.o.
IČ: 26297850
Sídlo: Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno
Pod sp. zn.: C 42453 vedená u Krajského soudu v Brně
WWW: www.iresoft.cz
Email: gdpr@iresoft.cz

Zpracování osobních údajů

Převážnou většinu osobních údajů uložených v našem programu Alveno zpracováváme výhradně jako jejich zpracovatel, neboť náš software je docházkový a HR systém určený zejména pro podnikatele a pracuje tedy zejména s daty jejich zaměstnanců. Za tímto účelem máme s každým naším zákazníkem uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, která upravuje veškeré aspekty zpracování osobních údajů z naší strany.

V některých případech však můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i jako jejich správce, v takovém případě tedy nicméně činíme vždy výhradně s Vaším souhlasem, nebo jestliže je to nezbytné ke splnění našich smluvních nebo zákonných povinností, nebo k naplnění našich oprávněných zájmů, tedy zejména zajištění chodu těchto stránek, chodu našich produktů a naší společnosti. Podrobné informace o rozsahu a účelech zpracování jsou uvedeny níže.

Vaše data v každém případě zpracováváme vždy pouze v rámci České republiky, neprodáváme je třetím osobám, ani je nepředáváme nikomu dalšímu, pokud to není nezbytně nutné. Někdy se však může stát, že potřebujeme se zpracováním pomoci, neboť ne všechno umíme sami. V takových případech pro nás zpracovávají Vaše osobní údaje naši dlouhodobí a důvěryhodní partneři, přísně vázaní smluvními a zákonnými povinnostmi v oblasti ochrany osobních údajů, které si pečlivě vybíráme a průběžně je prověřujeme. Vaše osobní údaje tak vždy zpracovávají výhradně pro účely, za kterými jim je předáváme.

Za každých okolností si však můžete být jisti, že námi zpracovávaná data jsou pod stálou fyzickou, elektronickou a procedurální kontrolou a naše společnost disponuje moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracování údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Zpracování údajů kontaktních osob

Pokud jste statutárním orgánem, pověřeným zaměstnancem či jinou osobou způsobilou jednat za subjekt, který má licenci k programu Alveno, a komunikujete s námi v této souvislosti, uložíme si Vámi poskytnuté údaje do našeho adresáře, a to na základě našich oprávněných zájmů na zajištění komunikace s našimi zákazníky a zajištění zpětné vazby z jejich strany.

Vaše údaje tedy využijeme právě za těmito účely. Kromě nezbytné komunikace Vám tedy na poskytnuté kontaktní údaje zašleme jednou za půl roku dotazník spokojenosti. Jeho vyplnění samozřejmě není povinné. Každé zpětné vazby si však velice ceníme a vždy se v největší možné míře snažíme do našeho vývoje reflektovat Vámi uvedené poznatky. Vyplněné dotazníky uchováváme v našem interním systému do doby, než se vypořádáme v rámci našeho vývoje s veškerými připomínkami a komentáři. Vaše kontaktní údaje nicméně smažeme, jakmile je již nebudeme potřebovat, nejpozději tedy při skončení smlouvy o poskytování našich služeb.

Využití nástrojů Google

Abychom Vám usnadnili práci a umožnili Vám náš program Alveno využít naplno, využíváme propojení s Google kalendářem (calendar.google.com), a to k automatizovanému vytváření událostí v Google kalendáři na základě kalendáře v Alveno. Náš program má nicméně možnost editovat nebo mazat pouze takto vytvořené události a nepřistupuje k žádným jiným údajům obsaženým v Google kalendáři.

Je navíc pouze na Vás, zda a v jakém rozsahu programu Alveno umožníte propojení se svým Google kalendářem, věnujte tedy pozornost při nastavování aplikace.

Používání (aplikace) a přenos informací přijatých z rozhraní Google API do jakékoli jiné aplikace se bude řídit zásadami pro uživatelská data služeb Google API, včetně požadavků na omezené použití.

Online kontaktování (chat)

Kontaktujete-li nás přes chatovací okno na našich stránkách, zpracujeme Vámi uvedené osobní údaje výhradně pro účely vyřízení Vašeho dotazu. Veškeré Vaše osobní údaje po přiměřené době smažeme.

Online kontaktování (kontaktní formulář)

Prostřednictvím kontaktního formuláře si uložíme Vámi uvedené kontaktní údaje, tedy přinejmenším ty povinně uváděné, a to za účelem vyřízení Vašeho dotazu či požadavku. Vaše osobní údaje nevyužijeme pro žádné jiné účely a nepředáme je nikomu dalšímu.

Školení

V průběhu roku pořádáme celou řadu školení pro své zákazníky. Často se tak děje např. v případě větších aktualizací našich produktů nebo při legislativních změnách, které mohou naše klienty ve větší míře zasáhnout. Školíme ale i pravidelně ta témata, která naše klienty nejvíce tíží. V souvislosti s touto agendou zasíláme svým klientům informační zprávy o plánovaných školeních a v případě jejich přihlášení, zpracováváme identifikační údaje konkrétních účastníků těchto školení, včetně jejich pozice u daného klienta, právnické osoby, která je jeho zaměstnavatelem. S klienty v případě účasti jejich zaměstnanců na školení dále rovněž komunikujeme v souvislosti s fakturací.

Za účelem doložení faktické přítomnosti daného pracovníka evidujeme jeho účast prostřednictvím účastnické listiny, kde vyžadujeme jeho podpis. Během samotného průběhu školení zpravidla nevyhotovujeme žádné fotografie či videa. Mělo by se tak stát, budeme každého z účastníků o této skutečnosti předem řádně informovat.

Konečně nejen z důvodu následného vyhotovení certifikátu prokazující úspěšné absolvování účastníka na školení a ale i z důvodu našich oprávněných zájmů zejména za účelem ochrany našich práv, tj. doložení náležitého průběhu celého školení, zpracováváme údaje každého z účastníků i po ukončení školení, a to po dobu nejdéle tři roky od data školení.

Cookies a další podobné technologie

Na našich stránkách používáme soubory cookies, což jsou malé textové soubory umístěné na Vašem zařízení, které nám umožňují Vaše zařízení poznat při Vaší další návštěvě.

Souborů cookies existuje mnoho druhů a slouží rozdílným účelům.
Podle toho, kdo soubory cookies na Vaše zařízení ukládá a dále s nimi pracuje, se cookies dělí na soubory cookies první strany, které vytváří přímo daná internetová stránka, tedy my. Tyto soubory slouží zejména k zajištění správného fungování těchto stránek. Cookies třetích stran nejčastěji slouží marketingovým účelům, ale umožňují rovněž sdílet obsah sociálních sítí nebo vkládat videa. Podrobnosti jsou uvedeny níže pro jednotlivé soubory cookies, které používáme.

Nastavení cookies na Vašem prohlížeči

Všechny kategorie i konkrétní jednotlivé cookies si můžete vždy nastavit v příslušném nastavení ve Vašem prohlížeči. Nicméně pokud tak učiníte, může se stát, že internetové stránky nebudou správně fungovat nebo můžete být například nuceni nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když navštívíte stránky. Nejsou-li některé cookies na stránkách povoleny, můžete se tak setkat s různými potížemi.

Nezbytné cookies

Jejich ukládání je nutné pro funkčnost našich stránek a ukládají se v nich mimo jiné informace nezbytné pro zabezpečení uživatelských účtů, fungování navigace na našich stránkách, umožňují zabezpečený přístup do soukromých částí našeho webu registrovaným uživatelům apod.

Bez těchto souborů nemohou naše stránky řádně fungovat, jinými slovy bychom Vám nemohli poskytnout naše služby. Zpracování nezbytných cookies tedy není podmíněno Vaším souhlasem.

Tyto soubory cookies o Vás neshromažďují žádné informace využitelné pro marketingové ani jiné než uvedené účely.

Přestože Vám to nedoporučujeme, můžete i tak ukládání těchto cookies zabránit, a to opuštěním našich stránek nebo změnou nastavení ve svém prohlížeči. Všechny moderní internetové prohlížeče Vám totiž umožňují změnit nastavení ukládání cookies souborů, a to například tak, aby docházelo k přijímání všech souborů cookies, aby nedocházelo k přijímání cookies od třetích stran, nebo aby nedocházelo k vytváření a ukládání žádných souborů cookies. Pokud zvolíte poslední možnost, funkčnost Vámi navštěvovaných stránek včetně této bude značně omezena.

Preferenční cookies

Umožňují Vám si naše stránky přizpůsobit Vašim potřebám. Díky nim mohou být Vaše další návštěvy příjemnější a produktivnější, protože už budeme vědět třeba to, zda jste nám dali souhlas s ukládáním souborů cookies, jak máte na našich stránkách nastaveno vyhledávání, jak jste si nastavili účet, zda máte nějaké zboží v košíku atd.
Podobně jako nezbytné cookies soubory, ani preferenční cookies neobsahují informace, které by mohly být použity pro marketingové účely.

Analytické cookies

Sbírají informace o prohlížení našich stránek a následně, v jejich anonymizované podobě s nemožností Vás zpětně jakýmkoliv způsobem identifikovat, nám pomáhají porozumět tomu, jakým způsobem si naše stránky jejich návštěvníci prohlížejí. Získané informace používáme k tomu, abychom stránky co nejvíce přizpůsobili Vašim potřebám.
K provádění analýzy používáme nástroj Google Analytics od společnosti Google a Microsoft Clarity od společnosti Microsoft, které však nemají přístup k Vašim údajům v jejich neanonymizované podobě.

Microsoft Clarity

Pokud jste nám udělili souhlas s uložením analytických cookies do vašeho zařízení, budeme je zpracovávat mimo jiné s pomocí nástroje Microsoft Clarity. 

Při používání Microsoft Clarity automaticky shromažďujeme určité údaje o Vaší interakci s naším webem, jako jsou kliknutí, pohyb kurzoru, skrolování a další. Nástroj pracuje také s informacemi o typu zařízení (např. počítač, tablet, mobilní telefon) a prohlížeče, který uživatelé používají při prohlížení webové stránky. 

Všechny tyto údaje jsou shromažďovány anonymně a slouží k vylepšování uživatelského prostředí a funkcionalit stránek. Údaje nám pomáhají porozumět tomu, jak si uživatelé naše stránky prohlížejí a jak můžeme optimalizovat jejich uživatelskou zkušenost.

K údajům má přístup rovněž společnost Microsoft Corporation a její dceřiné společnosti.

Reklamní cookies

Sbírají informace o tom, které naše produkty Vás zaujaly a umožňují nám nebo našim reklamním partnerům zobrazovat na této nebo jiných stránkách reklamu, která by pro Vás mohla být více relevantní. Díky těmto cookies také můžeme limitovat počet zobrazení naší reklamy na Vašem zařízení a měřit efektivitu našich reklamních kampaní.

Práva spojená se zpracováním osobních údajů

Předně máte právo nás žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů. Potřebné základní informace naleznete výše, rádi Vám však zodpovíme jakékoliv Vaše další otázky.

Dále máte právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. Pokud se rozhodnete svého práva využít, poskytneme Vám kopii zdarma do 30 dnů.

Změní-li se některý z Vašich námi zpracovávaných osobních údajů, máte právo, aby byl tento údaj upraven. V takovém případě nám, prosím, dejte vědět a my uděláme vše pro to, aby byly Vaše osobní údaje opraveny či doplněny.

Při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy máte právo požádat, aby Vaše osobní údaje byly vymazány, případně jejich zpracování omezeno.

Pokud by přes naše bezpečnostní opatření došlo k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů a bylo by pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, budeme Vás o tom neprodleně informovat a uděláme vše pro to, abychom jakýmkoliv negativním následkům zabránili.

Vždy také můžete vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů, případně také podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, jehož internetové stránky naleznete na www.uoou.cz.