Propustka k lékaři: Jak to je s návštěvou lékaře v pracovní době?

nahledove-obrazky

Ačkoliv je ideální plánovat návštěvy lékaře mimo pracovní dobu, občas to není možné. Kdy má zaměstnanec nárok na placené volno kvůli lékařským vyšetřením?

Řešení ošetření u lékaře jako významné překážky v práci je upraveno zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a nařízením vlády č. 590/2006 Sb.

Obecně platí, že zaměstnanec by měl chodit k lékaři mimo pracovní dobu a pouze v případech, kdy to není možné, má nárok na placené pracovní volno po dobu nezbytně nutnou. Přesná doba nezbytně nutná není zákonem stanovena, ale závisí na celkovém čase stráveném u lékaře a také na čase cesty tam a zpět do zaměstnání. Nicméně podmínkou je, že zdravotnické zařízení, které zaměstnanec navštěvuje, musí být ve smluvním vztahu se zdravotní pojišťovnou, u které je zaměstnanec registrován. Taktéž by mělo být co nejblíže zaměstnancovu bydlišti nebo pracovišti. Pokud jde o návštěvu jiného zdravotnického zařízení, nárok na náhradu mzdy platí pouze za dobu, kterou by trvala návštěva lékaře v nejbližším zdravotnickém zařízení.

Zaměstnavatele je nutné včas informovat o návštěvě

Podle paragrafu 206 Zákoníku práce je nutné zaměstnavatele včas informovat o plánované návštěvě lékaře, včetně zdůvodnění, proč se vyšetření nemůže uskutečnit mimo pracovní dobu. Avšak může se stát, že návštěva lékaře bude nutná z neplánovaných důvodů. V těchto případech nemusíte předem žádat o svolení zaměstnavatele, ale musíte ho co nejdříve informovat o důvodu své nepřítomnosti v práci a důvod následně dodatečně doložit.

Kdy má zaměstnanec nárok na placené volno?

  • Vyšetření nebo ošetření u lékaře.
  • Stejně tak je možné absolvovat lékařskou prohlídku, očkování a další zákroky související s výkonem práce, které vyžaduje zaměstnavatel
  • Tento nárok však neplatí jen pro samotného zaměstnance. Ten může získat volno s náhradou platu jako doprovod rodinného příslušníka – dítěte, partnera, manžela nebo rodičů a prarodičů (jeho nebo manželových/manželčiných). Pro ostatní příbuzné je poskytnuto volno, ale bez náhrady platu nebo mzdy.
  • Zaměstnavatel je také povinen zaměstnanci poskytnout volno po dobu nezbytně nutnou, pokud doprovází zdravotně postižené dítě do zařízení sociálních služeb, školy nebo speciálního zařízení pro žáky se zdravotním postižením s internátním provozem a zpět. Volno je poskytnuto pouze jednomu z rodinných příslušníků, který má také nárok na náhradu platu nebo mzdy, maximálně však po dobu 6 pracovních dnů v jednom kalendářním roce.
  • Dále dostane zaměstnanec volno, pokud doprovází dítě do školského poradenského zařízení za účelem zjištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěte. V tomto případě však volno není s náhradou platu nebo mzdy.

Alveno Vám usnadní evidenci veškeré pracovní doby, je samozřejmostí naplánovat si výjimky, včetně výjimky jako je lékař a všechny výpočty nechat na docházkovém systému, ať už se jedná o volno placené, nebo neplacené. Třešničkou na dortu je snadný export podkladů pro mzdy.

Martin Švéda
Vedoucí konzultantů

Jak je to se samotnou propustkou k lékaři?

Zákon neupravuje konkrétní formu prokazování návštěvy lékaře. Způsob prokázání důležité osobní překážky v práci je záležitostí dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnavatel nemusí vždy vyžadovat prokázání návštěvy u lékaře, často je spokojen pouze s oznámením zaměstnance v dostatečném předstihu. Mnoho zaměstnavatelů vydává zaměstnancům propustky k lékaři, které jsou potvrzené lékařem. Zaměstnavatelé často disponují vlastním formulářem, který je k dispozici na příslušném (personálním) oddělení nebo je možné si jej stáhnout z interních webových stránek a vytisknout. Propustku zaměstnanec vyplní a lékař ji potvrdí svým razítkem a podpisem. Zaměstnanec poté propustku předloží zaměstnavateli jako důkaz, že skutečně navštívil lékaře.

Co by měla propustka zpravidla obsahovat:

  • ✅ Jméno, příjmení zaměstnance a datum návštěvy: Potvrzení by mělo obsahovat vaše údaje, včetně jména a příjmení, a také datum, kdy zaměstnanec navštívil lékaře.
  • ✅ Název a kontaktní údaje lékaře nebo zdravotnického zařízení: Potvrzení by mělo obsahovat název lékaře nebo zdravotnického zařízení, u kterého byl zaměstnanec vyšetřen. Ideálně by měly být uvedeny také kontaktní údaje, jako telefonní číslo, adresa a případně i emailová adresa.
  • ✅ Časové údaje: Potvrzení by mělo obsahovat informace o tom, kolik času strávil zaměstnanec u lékaře. To může zahrnovat čas začátku a konce návštěvy, a také čas strávený na cestě do a z lékařského zařízení.
  • ✅ Razítko, podpis a jméno lékaře: Potvrzení by mělo obsahovat oficiální razítko lékaře a podpis lékaře, který provedl vyšetření. Ideálně by mělo také zahrnovat jméno lékaře pro další ověření.
  • ✅ Podpis nadřízeného zaměstnance.

Obecně dostupný vzor propustky najdete na tomto odkaze. Vzor je připraven pro tisk. Alveno však neručí za jeho aktuálnost, myslete na to.

Potvrzení lze vystavit i s odstupem času

Existují situace, kdy je nutné potvrzení návštěvy lékaře získat až po jejím uskutečnění. V takových případech by měl lékař na základě své dokumentace vystavit potvrzení. Datum návštěvy lékaře by mělo být zaznamenáno ve zdravotnické dokumentaci pacienta. Nicméně potvrzení, které si pacient vyžádá, může být spojeno s poplatkem. Podle Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) je zaměstnanec povinen prokázat zaměstnavateli překážku v práci. Zároveň však platí, že právnické a fyzické osoby jsou povinny poskytnout zaměstnanci potřebnou spolupráci k plnění této povinnosti. To znamená, že lékař je povinen na žádost pacienta vystavit potvrzení o návštěvě. Je třeba však mít na paměti, že lékař není oprávněn přímo poskytnout tuto informaci zaměstnavateli. Pokud by vznikl spor ohledně této záležitosti, žadatel se může obrátit na svou zdravotní pojišťovnu. Každá návštěva lékaře se totiž zaznamenává v informačním systému pacientovy pojišťovny a lékař obdrží platbu na základě odpovídajících kódů.

Nejčastější dotazy týkající se propustky k lékaři

Jaký je postup pro získání propustky k lékaři v zaměstnání?

Zaměstnanec by měl informovat zaměstnavatele o plánované návštěvě lékaře s dostatečným předstihem. Některé společnosti vyžadují vyplnění speciálního formuláře, který je k dispozici na interních stránkách nebo na oddělení personálního managementu.

Má zaměstnanec nárok na placené volno při návštěvě lékaře?

Ano, zaměstnanec má v určitých případech nárok na placené volno při návštěvě lékaře. Tyto případy obvykle zahrnují vyšetření, ošetření, lékařské prohlídky a očkování související s výkonem práce, které si vyžádá zaměstnavatel.

Jak dlouho může být zaměstnanec na propustce k lékaři s náhradou mzdy?

Délka propustky k lékaři s náhradou mzdy se může lišit v závislosti na pracovních podmínkách a příslušných právních předpisech. Obvykle se udává nezbytná doba potřebná k vyšetření, ošetření a cestě k lékaři a zpět do zaměstnání.

Co když musí zaměstnanec návštěvu lékaře uskutečnit mimo pracovní dobu?

Zaměstnanec je povinen chodit k lékaři mimo pracovní dobu, pokud je to možné. V případech, kdy to není možné, zaměstnanec by měl informovat zaměstnavatele o této skutečnosti a požádat o placené volno na nezbytně nutnou dobu.

Jaký je postup pro potvrzení návštěvy lékaře zaměstnavatelem?

Postup pro potvrzení návštěvy lékaře zaměstnavatelem se může lišit v závislosti na firemních pravidlech. Obvykle zaměstnanec odevzdá zaměstnavateli propustku k lékaři, kterou potvrdí lékař svým podpisem a razítkem.

Zaujal Vás systém Alveno?