Začalo to od píchaček

zacalo-to-od-pichacek-bg

Potřeba zaměstnavatele kontrolovat docházku zaměstnanců do práce existovala vždy. O způsobech evidence docházky zaměstnanců v minulých staletích víme málo, protože se nedochovalo příliš historických záznamů. Nejlépe zmapovanou máme až historii píchacích hodin, což byla první technická vymoženost usnadňující evidenci pracovní docházky.

Zrození píchaček

První docházkové hodiny se začaly objevovat během 2. pol. 19. století. Šlo o dost nedokonalé zařízení, které se příliš neprosadilo. Úspěch zaznamenal až vynález amerického klenotníka Willarda Le Grand Bundy, který si svůj výtvor nechal roku 1890 patentovat. O rok později jeho bratr Harlow Bundy založil firmu Bundy Manufacturing Company,  masovou výrobu mechanických docházkových hodin. Vynález tzv. píchaček proslavil rodinu Bundových natolik, že dala vzniknout anglickému hovorovému označení pro tento stroj – bundy. Jak docházkové hodiny fungovaly? Každý zaměstnanec měl přiděleno číslo a papírový štítek. Přístroj měl číselník, kterým zaměstnanec otočil a štítek si orazil. Jelikož docházkové hodiny propichovaly do nich vsunutý papír, vžil se u nás pro ně termín píchací hodiny či píchačky.

Děrné štítky na výsluní

V první polovině 20. století došlo ke zdokonalení mechanických docházkových hodin. Jednoduché hodiny s otočným číselníkem nahradily složitější analogové docházkové hodiny. Za použití děrných štítků evidovaly píchačky docházku a usnadňovaly výpočet mezd. Pro zaměstnance však bylo snadné podvádět (např. způsobem zasunutí štítku do píchaček nebo manipulací s ciferníkem hodin).

Od digitálních hodin po současnost

V 80. letech 20. století se začalo přecházet na digitální docházkové hodiny. Vzhledem k rychlému vývoji moderních technologií se dlouho na výsluní neohřály. V 90. letech zaujaly jejich místo elektronické docházkové terminály. První z nich evidovaly docházku zaměstnanců pomocí čárových kódů. Každý zaměstnanec obdržel kartičku s čárovým kódem s jejíž pomocí se prokazoval. Kromě docházkových systémů na čárové kódy vznikly docházkové systémy využívající k identifikaci kartičky s magnetickým proužkem. Velmi populární se stala identifikace za pomoci čipových karet a přívěsků. Čipové docházkové systémy jsou postupně nahrazovány biometrií.

Co nás čeká?

V budoucnu budou zřejmě čipové docházkové systémy nahrazeny biometrickými. Biometrie je rychle se rozvíjející obor. Lze očekávat vznik biometrického docházkového systému, který propojí identifikaci na základě několika biologických znaků subjektu.

Zaujal Vás systém Alveno?