Zaměstnávání cizinců: výzva pro firmy v České republice

nahled-blog-externi-clanky

Zaměstnávání cizinců má svá specifika, naštěstí nebo možná naneštěstí se alespoň částečně se zaměstnáváním cizinců seznámila už většina osazenstva HR světa. Přeci jen i občan Slovenska je dle platné legislativy cizinec.

Naštěstí u Slováků a stejně tak i dalších občanů EU je nad běžný rámec administrativní agendy dostačující hlášenka na Úřadu práce a pak už pokračujete dle zajetých kolejí ve Vaší firmě.
Jak je to ale u „nonEU“ uchazečů? Na to se alespoň ve zkratce podíváme nyní. A nebudeme Vám lhát, je to komplikovanější, ale rozhodně ne nemožné.

Zaměstnávání cizinců mimo EU

V aktuální fázi vývoje trhu, kdy demografická křivka neukazuje na lepší zítřky, je zdroj kandidátů ze zahraničí pro velkou část firem lákavým řešením a obvykle to skončí na HR oddělení se slovy: „Zařiď to“.

Na co se tedy připravit:

  1. spousta papírování a nutná souslednost kroků počínající výběrem vhodného člověka až po poslední kulaté razítko
  2. adaptace nového kolegy do týmu a firmy

Spousta papírování

Bohužel při vyřizování všech náležitostí spotřebujete spoustu papíru a každý dokument, který bude pro úřady potřebovat bude alespoň ve dvou kopiích. Pro jistotu doporučuji si následně všechny zálohovat i v elektronické podobě. Někdy se stává, že se papír může ztratit a pak je každá záloha dobrá.

Lenka Strempeková
ReloCzech

Papírování je opravdu hodně, podle typu žádosti se bavíme o 4 až 7 dokumentech, vždy min. ve 2 kopiích. Dokumenty, bez kterých se určitě neobejdete jsou například:

  • Žádost na konkrétní pobytový/pracovní titul
  • Výpis z registru trestů z domovské krajiny / krajiny kde pobývali 
  • Potvrzení o ubytování (např. nájemní smlouva)
  • Doklad o pracovněprávním vztahu (vedle zaměstnanecké karty se jedná o nejběžnější titul používaný v ČR)

Dávejte si dobrý pozor na to, jaké tiskopisy budete potřebovat. Pro některé žádosti je potřeba ten a někdy zase jiný. Vždy dle typu žádosti a cíle, který má být na konci tohoto úředního martýria. Pokud si nevíte rady, obraťte se na konkrétních úřadech. Ať už na Úřad práce nebo Obor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra.

Pozor na data, které do žádostí a dokumentů uvádíte. Například špatně vyplněná mzda v žádance na Úřad práce může způsobit několikatýdenní zpoždění celého procesu.

Máte všechny papíry na jedné hromadě, hurá, ale ještě není vyhráno!

Adaptace budoucího zaměstnance

Pokud již máte podány všechny dokumenty tam kam patří, musíte čekat. Někdy to jde rychle, jindy je proces delší a Váš vysněný kandidát stále ještě nemá jistotu, že k Vám bude moci nastoupit.

Využijte tento čas a věnujte se mu. Využijte tento čas, aby o Vás kandidát věděl co nejvíce a poté mohl rychle do Vašeho vlaku naskočit. Proč? Protože v této chvíli je kandidát v podstatě stále ještě volný na trhu práce a může po něm sáhnout konkurence.

Standardní čas k vyřízení žádosti, již podané na úřadech, je 60 dní, ale řekněme si otevřeně, může to být i déle. Věnujte se tedy Vašemu nováčkovi, seznamte jej s firmou a kolegy. Připravte jej na úkoly, které se ho budou v práci týkat. Potřebujete, aby si doplnil nějaké znalosti? Proškolte jej. Máte intranet / Slack / web, kde probíhá interní komunikace firmy? Zvažte, že mu dáte k těmto kanálům přístup. Jeho start pak bude hladší a méně bolestivý pro obě strany.

Příjezdem zaměstnance stále ještě není vyhráno

Prvních několik týdnů až měsíců bývá i pro „necizince“ v práci opravdu náročných. A u cizinců to platí dvojnásob. První zatěžkávací zkouškou je návštěva Oddělní oboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, která je často zaměněná s Cizineckou Policií (malé upozornění: nemají to rádi). Tento úřad je jeden z prvních, se kterým se Váš nový kolega na území ČR obvykle setká.

V názvu je sice azylová a migrační, ale název klame. Bez českého jazyka je zde často velmi obtížné se domluvit. Udělejte si čas, a pokud je to možné, udělejte doprovod nebo o něj někoho z kolegů požádejte. Z vlastní zkušenosti víme, protože i tuto aftercare děláme, že někdo, kdo bude tlumočit je občas k nezaplacení.

Lenka Strempeková
ReloCzech

Autor

Lenka Strempeková
Business Partner

Lenka Strempeková a Alice Soukupová tvoří dynamický tandem za projektem ReloCzech. Setkaly se v korporátním světě a jejich úspěšná spolupráce je v roce 2020 přivedla k podnikání. Alice se specializuje na imigrační problematiku a Lenka na zákoník práce a nábor. Tato synergie jim umožňuje nabízet komplexní HR řešení, včetně relokační podpory, kompletace dokumentace pro povolení, školení a integrace cizinců. Jejich heslem je „Děláme z cizinců kolegy“ a tím se odlišují na trhu.

Spolupracovník

Tomáš Foltas
Marketingový specialista

Nejčastější dotazy k zaměstnávání cizinců

Jaké jsou nejdůležitější dokumenty potřebné pro zaměstnání cizinců v České republice?

Mezi nezbytné dokumenty pro zaměstnání cizinců v ČR patří žádost o pobytový/pracovní titul, výpis z registru trestů, potvrzení o ubytování a doklad o pracovněprávním vztahu.

Jak dlouho obvykle trvá proces schválení zaměstnání cizince v České republice?

Standardní doba pro vyřízení žádosti na úřadech je 60 dní, avšak může to být i déle. Během této doby je důležité věnovat se adaptaci nového zaměstnance a připravit ho na pracovní náplň a firemní prostředí.

Jaký je průběh první návštěvy úřadů pro nově zaměstnané cizince v České republice?

První návštěva úřadů, jako je Oddělení azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, může být pro cizince náročná, zejména kvůli jazykovým bariérám. Je doporučeno zajistit doprovod nebo tlumočníka, aby se proces zjednodušil a urychlil.

Jaké jsou hlavní výzvy spojené se zaměstnáváním cizinců mimo EU?

Zaměstnávání cizinců, kteří pochází ze zemí mimo Evropskou unii představuje řadu specifických výzev, které mohou být náročné pro firmy i zaměstnance samotné. První a nejvýraznější výzvou je složitý proces administrativy a shromažďování potřebných dokumentů. Tento proces obvykle zahrnuje žádost o pobytový/pracovní titul, výpis z registru trestů, potvrzení o ubytování a doklad o pracovněprávním vztahu.

Zaujal Vás systém Alveno?