Biometrické systémy versus zákon

biometricke-systemy-versus-zakon-bg

Víte Jaká jsou stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů k biometrickým systémům? S námi to zjistíte.

Využívání biometrie k identifikaci zaměstnanců je stále populárnější. Biometrické systémy neušly pozornosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, protože zpracovávají jedinečné osobní znaky osoby (nejčastěji otisky prstů či dlaně). Už v květnu 2009 se tento úřad k biometrickým systémům vyjádřil vydáním stanoviska č. 3/2009. Z biometrických údajů se zaměřuje zvláště na zpracování otisků prstů, které jsou biometrickými systémy snímány nejčastěji. Úřad pro ochranu osobních údajů upozorňuje zaměstnavatele na skutečnost, že požadavek na poskytnutí biometrických údajů je zásahem do osobní integrity fyzické osoby.Zákon však použití biometrických systémů nezakazuje. Biometrické čtečky a systémy můžete použít za předpokladu, že postupujete podle aktuálního znění zákona na ochranu osobních údajů. Konkrétně se jedná o § 9 zákona č. 101/2000 Sb., který pojednává o citlivých údajích. Potřebujete písemný souhlas zaměstnance se zpracováním citlivých údajů, mezi které patří i údaje biometrické. Zaměstnanci předložíte k podpisu poučení o zpracování osobních údajů. Zaměstnance v něm informujete o účelu zpracování citlivých osobních údajů, komu je souhlas ke zpracování údajů dáván a jakého období se zpracování týká (viz § 9 odst. a). Svým podpisem dává zaměstnanec najevo srozumění a souhlas se zpracováním osobních údajů. Biometrie se tedy bát nemusíte, jen nezapomeňte na dodržení zákonných povinností.

Zaujal Vás systém Alveno?