Další změnou je povinnost elektronicky ohlašovat nástup a skončení zaměstnání zaměstnanců na DPP. Tato hlášení budete provádět prostřednictvím „Výkazu DPP“ do 20. dne následujícího měsíce. To znamená, že zaměstnavatelé budou muset přihlásit všechny zaměstnance, kteří nastoupili před 1. červencem 2024 a pokračují v práci i v červenci, nejpozději do 20. srpna 2024.