Zaměstnavatel musí poskytovat zaměstnancům na home officu (nově se užívá termín výkon práce na dálku) náhradu prokazatelných nákladů, jako je elektřina, plyn nebo voda.

Zaměstnavatelé a zaměstnanci se mohou dohodnout, že tyto náklady nebudou proplaceny. Pokud dohodnou náhradu, půjde o hodinový paušál, který nyní činí 4,60 Kč na hodinu.