Docházkové terminály. Znáte je všechny a jaké jsou jejich výhody a nevýhody?

nahledove-obrazky

Bezpečnost na pracovišti je velmi důležitá. I vzhledem k tomu se stává stále populárnějším využití přístupových terminálů jako prostředku k omezení přístupu do konkrétních prostor a k zajištění bezpečnosti zaměstnanců. Tyto terminály umožňují řízení přístupu do budov, jejich částí, kanceláří a dalších místností na základě autorizovaného přístupu, a to pomocí karet, čipů, otisků prstů nebo jiných identifikačních prostředků.

Použití přístupových terminálů je obzvláště užitečné v podnicích s větším počtem zaměstnanců, kde je potřeba zabezpečit konkrétní oblasti. Tyto terminály se proto často využívají s kombinací docházkového systému, díky kterému je možné sledovat příchod a odchod zaměstnanců a evidovat tak jejich pracovní dobu. Navíc je možné určit konkrétní čas, ve kterém se zaměstnanci do budovy nebo její části dostanou. Často se tato funkce používá třeba v obchodech a obchodních centrech.

Chcete řídit přístupy svých zaměstnanců do budovy nebo její části? Díky přístupovým terminálům napojeným na docházkový systém nejenže přesně určíte, jaký zaměstnanec se kam dostane, ale navíc dokážete specifikovat přesnou dobu, po kterou se kolegovi dveře otevřou. Mimo pracovní dobu se tak do budovy nedostane.

Díky moderním docházkovým systémům se snižují náklady spojené s ochranou prostor a zlepšuje se efektivita a rychlost procesu vstupu a výstupu z budovy, nebo místností. Můžete si třeba nastavit pár přístupových karet, které necháte na recepci. Těm je možné definovat konkrétní přístupy do části budovy a mohou tak sloužit například návštěvníkům. Výhodou docházkových terminálů je také jejich pomoc při ochraně proti ztrátě dat nebo odcizení majetku. Společnosti mohou například omezit přístup k důležitým dokumentům nebo majetku pouze na zaměstnance s autorizací a sledovat také, kdo a kdy do dané místnosti přistupoval.

Rozdíl mezi docházkovým terminálem a tím přístupovým je v jejich funkci. Existují přístupové terminály, které mají pouze funkci přístupů (spínají dveře, přes které se zaměstnanec dostane a nechají zavřené ty, kde je přístup omezen jen autorizovaným osobám). Některé terminály však můžete napojit na docházkový systém a evidovat tak navíc docházku zaměstnanců. Tato data pak slouží jako podklad k zákonné evidenci pracovní doby a pro účetní jako podklad pro mzdy.

S jakými typy terminálů se můžete setkat?

Terminály s magnetickými karty

Používají magnetické karty k identifikaci uživatele a řízení přístupu do určitých oblastí. Tyto karty jsou běžně používány v hotelových pokojích, ale také v kancelářských budovách a jiných místnostech.

✅ Výhody: Nízké náklady, jednoduchá použitelnost, rychlá identifikace, snadná správa a údržba, rychlá výměna ztracených karet.

❌ Nevýhody: Magnetické karty jsou snadno poškozené, mohou být snadno napodobeny nebo zkopírovány, což může vést k bezpečnostním rizikům, nízká úroveň zabezpečení.

Terminály na čipové karty/čipy:

Čipový systém je často bezpečnější než magnetické karty, funguje na velmi podobném principu. Přes přístupový terminál nebo externí čidlo se zaměstnanec může dostat do konkrétní místnosti nebo části budovy. Stačí čip spárovat s docházkovým terminálem. Často se používají v oborech, kde je problematické využívat biometrickou identifikaci osob (manuální práce apod.)

✅ Výhody: Vysoká úroveň bezpečnosti, víceúčelovost (mohou být použity pro další účely), snadná správa a údržba, snadná výměna ztracených karet.

❌ Nevýhody: Vyšší náklady, pomalejší identifikace, vyžadují speciální čtecí zařízení.

Terminály s otisky prstů:

Tyto terminály umožňují uživatelům přístup pomocí otisku prstu. V poslední době jsou velmi populární.

✅ Výhody: Vysoká úroveň bezpečnosti, snadné použití a rychlá identifikace, jednoduché používání, nevyžadují karty nebo klíče.

❌ Nevýhody: Vyšší náklady, někdy mohou být příliš citlivé na vnější vlivy (např. špína nebo vlhkost), potřebují speciální software a hardware pro správnou funkci.

Terminály s rozpoznáváním tváře:

Ty využívají technologii rozpoznávání obličeje. Tím tak identifikují uživatele a umožnili jim přístup do konkrétních oblastí.

✅ Výhody: Velmi rychlá identifikace, vysoká úroveň bezpečnosti, snadná použitelnost, nevyžadují karty nebo klíče.

❌ Nevýhody: Vyšší náklady, někdy mohou být citlivé na osvětlení a další vnější faktory, potřebují speciální software a hardware pro správnou funkci.

Terminály s klávesnicí:

Nejčastěji se používají v bankovních institucích a používají k identifikaci uživatele PIN kód, který je zadáván na klávesnici.

✅ Výhody: Nízké náklady, jednoduchá použitelnost, snadná správa a údržba, snadné použití, nevyžadují karty nebo klíče.

❌ Nevýhody: Nižší úroveň bezpečnosti, snadné uhádnutí nebo zjištění PIN kódu, náchylnost k opotřebení a poškození klávesnice.

Možností je opravdu více, důležitější, než samotné terminály je však moderní systém, který umožňuje jednoduché nastavení přístupů konkrétních zaměstnanců. Docházkový systém Alveno jsme navrhovali tak, že umožňuje právě funkci přístupového systému. Kontaktujte nás a najdeme společně řešení i ve Vaší společnosti.

Nejčastější dotazy k docházkovým terminálům

Co jsou to docházkové terminály?

Docházkové terminály jsou zařízení, která slouží k evidenci docházky zaměstnanců do práce.

Jaký je rozdíl mezi přístupovým a docházkovým terminálem?

Přístupové terminály jsou zařízení, která slouží k řízení přístupu do určitých prostor nebo oblastí. Některé přístupové terminály je možné napojit na docházkový systém a tím se umožní evidovat docházka zaměstnanců. T následně slouží jako podklad pro zákonnou evidenci pracovní doby a jako podklad pro zpracování mezd.

Jak docházkové terminály fungují?

Docházkové terminály obvykle využívají biometrickou technologii, jako jsou otisky prstů, rozpoznávání obličeje nebo čipové karty, k identifikaci zaměstnanců. Tyto informace jsou pak ukládány a používány pro výpočet mezd a jako podklad pro zákonnou evidenci pracovní doby.

Jaké jsou výhody docházkových terminálů?

Docházkové terminály pomáhají snížit administrativní náklady, zjednodušit evidenci docházky a mezd zaměstnanců a výrazně snížit riziko podvodů a chyb při výpočtech.

Jaké jsou nevýhody docházkových terminálů?

Docházkové terminály mohou být nákladné a složitější na instalaci, mohou vyžadovat školení zaměstnanců a údržbu a často vyvolávají obavy o soukromí zaměstnanců (často neoprávněně, biometrické čtečky ukládají otisky prstů pomocí tzv. hash řetězce, ten si můžete představit jako číselnou řadu, které je přiřazena sejmutému otisku prstu).

Zaujal Vás systém Alveno?