Pracovní docházka a pracovní doba není totéž! Znáte rozdíl?

pracovni-dochazka-a-pracovni-doba-neni-totez-znate-rozdil-bg

Pojem docházka do práce a pracovní doba slýcháme často. Možná se domníváte, že jde o totéž. Není tomu tak. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Docházka do práce

Pracovní docházka vymezuje celkový čas strávený zaměstnancem na pracovišti. V případě pracovní docházky evidujeme u zaměstnance jeho skutečný příchod do práce a odchod z práce. Nejde však o zákonnou povinnost, evidence docházky  záleží čistě na rozhodnutí zaměstnavatele.

Někdy nás může pojmem docházka do práce zmást i zákon. Termín docházka se totiž vyskytuje v některých předpisech práce ve smyslu odpracované doby. Příkladem takového zmatečně působícího ustanovení je § 96 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, kterým je zaměstnavateli uložena povinnost uschovávat mj. „záznamy o evidenci docházky do práce“. K evidenci docházky využíváme čipové nebo biometrické docházkové systémy.

Pracovní doba

Pracovní doba označuje odpracovaný čas, dobu samotného výkonu práce a připravenosti zaměstnance k jejímu výkonu na pracovišti. U pracovní doby tedy evidujeme začátek a konec výkonu práce. Získané údaje potřebujeme k výpočtu mzdy zaměstnance. Evidence pracovní doby je pro zaměstnavatele povinná. Pro usnadnění evidence pracovní doby využíváme speciální docházkové systémy zaznamenávající odpracovanou dobu. V kancelářích využíváme k tomuto účelu virtuálních systémů.

Nyní vás už pojmy docházka a pracovní doba mást nebudou.

Zaujal Vás systém Alveno?