Větší bezpečnost, lepší přehled a kontrola nad zaměstnanci

vetsi-bezpecnost-lepsi-prehled-a-kontrola-nad-zamestnanci-bg

Nové situace vyžadují nová opatření. Je pravděpodobné, že aktuální situace okolo koronaviru se dotkla také provozu vaší firmy. Buďte flexibilní a přizpůsobte změnám také vaše vnitřní procesy, abyste neztratili přehled a kontrolu nad zaměstnanci i jejich docházkou.

Je možné, že řada vašich zaměstnanců stále dochází na pracoviště a není možné je uvolnit, část zaměstnanců jistě čerpá nárok na ošetřovné svých dětí, někteří pracují v terénu a jiní na homeoffice. Máte jasno v tom, kdo je kde? Že moc ne? Tak mějte!

Online docházkový systém Alveno vám umožní mít přehled, kdo z vašich zaměstnanců je kde, a evidovat pečlivě jejich docházku. Evidovat pracovní dobu zaměstnanců je dle legislativy stále vaše povinnost a zároveň se vám to může hodit při nejasnostech, které možná při uzavírání mezd v takto nepřehledné situaci mohou nastat.

Provoz bez omezení

Pokud vaši zaměstnanci stále dochází na pracoviště, dbejte zvýšené bezpečnosti a minimalizujte riziko nákazy koronavirem. Jejich pracovní dobu evidujte pomocí docházkového a přístupového systému Alveno, díky kterému můžete také omezit pohyb zaměstnanců po firemním areálu a minimalizovat tak nežádoucí kontakt osob.

Všechny docházkové čtečky Alveno jsou biometrické, kromě identifikace pomocí čipu nebo karty se mohou osoby identifikovat také pomocí otisku prstu. Toto použití ale v době šíření nákazy koronavirem nedoporučujeme. Naopak se jako velmi bezpečné ukazuje použití přístupových čipů a karet, po kterých se v posledních týdnech významně zvedla poptávka, což velmi kvitujeme a jsme rádi, že firmy zavádějí nová bezpečnostní opatření. Napomáhá tomu i fakt, že v systému nebo i přímo na čtečkách lze velmi snadno původní nastavení pro identifikaci prstem změnit na čip nebo kartu.

Díky Alvenu můžete také jednoduše nastavit, do kterých částí firmy bude mít zaměstnanec oprávnění pro vstup, a tak mu zabránit nežádoucímu pohybu po firmě a kontaktu s dalšími zaměstnanci. Můžete také zpětně dohledat, u které čtečky a v jaký čas se identifikoval a podle toho i dohledat, se kterými osobami byl zaměstnanec v kontaktu. V případě, že by se u vašeho zaměstnance objevila nákaza, můžete dohledat potřebné informace a zabránit dalšímu šíření koronaviru.

Zaměstnanci v terénu

Možná je řada vašich zaměstnanců nyní v terénu nebo pracují z domu. S evidováním pracovní doby i u těchto zaměstnanců vám může pomoci aplikace Alveno. Pokud je pro vás důležité sledovat i to, kde práci vykonávají, můžete si nechat potvrdit i jejich lokaci podle GPS souřadnic.

Do online responzivní aplikace se může přihlásit zaměstnanec z libovolného zařízení bez nutnosti instalace programů. Po přihlášení si díky softwarové čtečce přímo v aplikaci může zaevidovat zahájení, konec i jakékoli přerušení pracovní doby. A vy navíc můžete sledovat, kdo aktuálně pracuje a kdo ne.

Je jen na vašem zvážení, jaká práva zaměstnancům v systému nastavíte. Používání softwarové čtečky můžete vybraným pracovníkům zakázat, například těm, u kterých je pro vás důležité, aby se evidovali pomocí čtečky přímo v prostorách firmy. Jiným zaměstnancům ale můžete naopak nastavit možnost zpětné evidence nebo i úpravy zaevidovaných údajů. Je to jen na vás.

Čerpání ošetřovného

Jestliže část vašich zaměstnanců čerpá nárok na ošetřovné svých dětí, můžete tuto skutečnost u zaměstnance evidovat také v systému Alveno. Nejenže se vám budou správně generovat podklady pro mzdy, ale také můžete lépe plánovat směny dalším zaměstnancům. V přehledech uvidíte, kdo ze zaměstnanců je k dispozici, kdo čerpá ošetřovné, kdo je na homeoffice nebo kdo má dovolenou.

Prostřednictvím aplikace můžete o uvolnění také přímo zažádat. Zaměstnanec na zvolené období požádá svého nadřízeného o čerpání ošetřovného nebo jiné výjimky a po schválení se tyto informace k zaměstnanci přímo propíšou. Odpadá tak další administrace, maily a papírování.

Proč Alveno?

Ať už jste jakákoli firma. Třeba zrovna ta, která všechny své zaměstnance poslala na homeoffice nebo do terénu. Možná jste museli omezit provoz firmy nebo výrobu z důvodu, že velká část zaměstnanců čerpá nárok na ošetřovné svých dětí s povinnou školní docházkou, a tak bojujete s nedostatečnými kapacitami. Možná jste firma, která naopak běží v plném provozu a potřebujete jen zajistit větší bezpečnost pro vaše zaměstnance. Online responzivní aplikace vám ale pomůže ve všech případech. Můžete s ní mít lepší přehled a kontrolu nad svými zaměstnanci a jejich docházkou, a ulehčit si tak také řadu dalších procesů.

S Alvenem v období šíření koronaviru získáte nástroj pro:

  • Splnění zákonné povinnosti o evidenci pracovní doby
  • Kontrola pro zaměstnance i zaměstnavatele nad odpracovanými hodinami
  • Kompletní evidence zahájení i konce pracovní doby, včetně přestávek
  • Přehledné podklady pro mzdy na jednom místě
  • Zvýšení bezpečnostních opatření v souvislosti s výkonem práce
  • Snížení rizika přenosu virů a bakterií
  • Přehled nad pohybem zaměstnanců v rámci firemního areálu
  • Omezení přístupu zaměstnanců do vybraných částí firmy
  • Evidence pracovní doby přes softwarovou čtečku online z libovolného zařízení
  • Možnost nastavení kontroly lokace podle GPS

Zaujal Vás systém Alveno?