Proč je SaaS (Software as a service) pro firmy vhodné řešení?

detail na otevřený počítač se softwarem Alveno

Informační systémy jsou už pár let poskytovány především jako Software as a Service (SaaS). Nejinak je tomu i u nové generace docházkového systému Alveno, který postupně zcela nahrazuje starší on-premise řešení.

Informační systémy jsou už pár let poskytovány především jako Software as a Service (SaaS). Nejinak je tomu i u nové generace docházkového systému Alveno, který postupně zcela nahrazuje starší on-premise řešení.

Přestože je SaaS v dnešní době poměrně standardním způsobem poskytování softwaru, v mnoha odvětvích má stále ještě řadu odpůrců, kteří mají obavy z cloudového řešení. Jedná se ale o způsob využívání softwaru, který s sebou nese opravdu velké výhody.

Hardware, bezpečnost a zálohy

Jednou z největších výhod nové generace docházkového systému Alveno, poskytovaného jako SaaS je, že pro provoz systému a uchovávání dat není potřeba mít svůj vlastní hardware. Zákazník si tuto výhodu často neuvědomuje, ale cloudové řešení umožňuje, že nemusí reagovat na potřebu navyšování výkonu serverů i jejich kapacit, netrápí se zajištěním kompatibility s novými technologiemi a nestará se ani o síťovou infrastrukturu. Vstupní náklady při zavedení nového systému jsou díky tomu minimální a pojí se s tím i úspora nákladů na správce této sítě.

Data na cloudu jsou navíc chráněna před krádeží, nežádoucím únikem i napadení virem, protože jsou uložena na vysoce zabezpečených serverech v datových centrech externího dodavatele, který je zpravidla držitelem bezpečnostních certifikátů. Řešení v cloudu tak eliminuje i riziko ztráty dat z důvodu poškození či zničení hardwaru. V datových centrech probíhá pravidelné zálohování a tyto zálohy jsou pak umístěny na více alokovaných serverech. A komunikace s datovými centry je samozřejmě šifrovaná. Obdobné zabezpečení využívá zpravidla například internetové bankovnictví. Náklady za hardware, jeho obměnu i provoz jsou rozptýleny v měsíčním poplatku za službu.

Aktuální verze bez nutnosti instalace

Další velkou výhodou nové generace systému Alveno v cloudu poskytované jako SaaS je, oproti starším řešením s instalací, že mají všichni uživatelé ve svém zařízení vždy aktuální verzi a dostanou se do systému bez nutnosti instalace jakýchkoli programů.

Aktualizace či nové verze systémů zpravidla reflektují měnící se legislativu, požadavky stávajících uživatelů a vývoj nových technologií i dalších trendů. Vývoj i aktualizace jsou dávkovány postupně po malých částech. Uživatel se tak může dočkat realizace svého požadavku daleko rychleji, a navíc se mu dostává i vylepšeních, která nežádal, ale která mu mohou výrazným způsobem práci ulehčit. Takovýto způsob vývoje vede ve svém důsledku k větší uživatelské spokojenosti.

Uživatel systému Alveno jako služby není omezen ani počtem licencí či přístupů, takže neřeší otázku, z jakých a z kolika zařízení bude potřebovat do systému přistupovat on i jeho zaměstnanci, a tím také šetří dodatečné náklady za nákup dalších licencí. Do systému může přistupovat kdokoli, kdo má přístup, odkudkoli a z jakéhokoli zařízení.

Technická podpora a administrativa

Kromě samotného systému, jeho průběžných aktualizací a hardwaru, na kterém systém běží a kde jsou ukládaná data, si zákazník za měsíční poplatek kupuje i technickou podporu. Pracovníci technické podpory jsou pro zákazníky k dispozici každý všední den a jsou ochotni pomoct i poradit. Kromě podpory mají na starost i zpracování návodů do sekce nápověda v systému a sbírají zákaznické požadavky pro další vývoj. Zákazníkům navíc poskytujeme i servisní hardware v případě poruchy či jiné potřeby servisního zásahu.

Obecně lze konstatovat, že dodavatelé SaaSu usilují o větší zákaznickou spokojenost a věnují více péči o zákazníka. Je to i z toho důvodu, že zákazník má menší bariéru pro ukončení využívání služby. Neinvestoval totiž velké náklady do pořízení drahého softwaru a není tak tolik vázaný systém využívat. Rozprostření nákladů za software poskytovaný jako služba je tak i méně rizikové, systém navíc nevstupuje do majetku firmy a je tak i přívětivější z hlediska cashflow.

Zákazník si v rámci nového docházkového systému Alveno poskytovaného jako SaaS kupuje:

  • Docházkový systém
  • Pronájem hardwaru pro provoz systému i zálohu dat
  • Pravidelné zálohy dat
  • Zabezpečení dat
  • Dodatečný vývoj a pravidelné aktualizace systému
  • Neomezený počet přístupů či licencí
  • Technickou podporu
  • Servisní hardware

Zaujal Vás systém Alveno?